Przeskocz do treści
  1. TMFlota
  2. /
  3. Poradnik
  4. /
  5. Zarządzanie flotą samochodową

Aktualności i wydarzenia

Zarządzanie flotą samochodową

Flota samochodowa w firmie – skuteczne zarządzanie

Działalność firmy w dzisiejszych czasach wiąże się z koniecznością posiadania floty samochodowej. Nie wszystkie firmy potrzebują rozbudowaną flotę aut, jednakże te, których działalność tego wymaga, muszą inwestować w konieczną do sprawnego funkcjonowania firmy ilość samochodów składających się na flotę. Kluczowe w budowaniu i posiadaniu floty jest zarządzanie nią. Zarządzanie flotą samochodową to niezwykle odpowiedzialne zadanie.

Wiąże się z nim nie tylko zbudowanie floty poprzez zakup samochodów, ale także ich sprzedaż i prowadzenie obsługi serwisowej. Dodatkowo zarządca floty kontroluje stan liczników aut we flocie, rozlicza kilometrówki kierowców, dokonuje oględzin samochodów, a także zgłasza i rozlicza powstałe szkody w wyniku zdarzeń komunikacyjnych. Zadanie zarządzania flotą powinno być powierzone specjaliście.

Budowanie floty firmy

zarządzanie flotą samochodową w firmie

Zarządzanie flotą samochodową w firmie to bardzo odpowiedzialne zadanie

Wyposażanie firmy w dane auta musi być poprzedzone analizą potrzeb. Jest to niezwykle odpowiedzialne zadanie administratora floty. Flota samochodowa musi w pełni spełniać oczekiwania firmy. Auta zakupione na potrzeby przedsiębiorstwa powinny być zakupywane według zapotrzebowania, to jest muszą spełniać wymogi odnośnie przeznaczenia.

Jeżeli samochód służyć ma do przewozu konkretnych towarów, to jego gabaryty muszą być optymalnie dostosowane do transportowanych dóbr, zatem odpowiednia przestrzeń bagażowa jest bardzo istotna. Flota powinna być również oszczędna oraz bezawaryjna, w czym pomogą testy awaryjności przeprowadzone przez renomowane instytuty, takie jak ADAC, GTU czy Dekra. Z wynikami testów należy się skrupulatnie zapoznać.

Wybór aut o odpowiednim napędzie oraz dokładna analiza kosztów serwisowych oraz naprawczych to zadania konieczne do zrealizowania. Ważny jest zakup samochodów od renomowanych producentów, którzy nie tylko zapewnią wysokie parametry aut ale także zagwarantują ich najlepszą sprawność, co po okresie eksploatacji przełoży się na rentowną sprzedaż wykorzystanej floty.

Firmy wyposażające się we flotę mają obecnie dostęp do innych, niż gotówkowe, sposobów zakupu aut. Najczęściej wykorzystywaną opcją jest leasing. Wariantów leasingu jest kilka. Zwykle przedsiębiorcy wybierają FSL, czyli full service leasing wynajem długoterminowy, polegający na miesięcznej opłacie (rata), w które zawarte są koszty eksploatacyjne wraz z ubezpieczeniem, zapewnieniem serwisowania oraz ewentualnych koniecznych napraw. W FSL kontrakty trwają powyżej dwudziestu czterech miesięcy.

Kolejną opcją wyboru leasingu jest wariant niepełnoobsługowy, który może nie obejmować serwisowania oraz napraw. Wtedy też te koszty napraw i części pokrywa firma. Ten rodzaj leasingu posiada niższą ratę. Umowa z dostawcą aut zawierana jest na minimum dwadzieścia cztery miesiące.

Trzecim wariantem jest leasing dealerski. Specyfiką ten formy jest oferta prowadzona przez dealerów. Obowiązujące warunki są natomiast identyczne jak w wypadku FSL.

Budowanie floty to jedno z pierwszych zadań zarządcy. Zadanie to jest kluczowe i musi być przeprowadzone na najwyższym poziomie, gdyż wiąże się z inwestycją w niezwykle ważne dla firmy środki trwałe.

Skuteczne zarządzanie flotą

Zarządzanie flotą to misja dla doświadczonego profesjonalisty. Poza zakupem aut do floty manager musi nadzorować wiele innych procesów, jak sprzedaż wyeksploatowanych samochodów i zakup kolejnych, obsługę serwisową floty wraz ze wszystkimi naprawami, także tymi związanymi ze zdarzeniami komunikacyjnymi.

Zarządca dokonuje również oględzin, zgłoszeń  oraz rozliczeń szkód. Fleet manager kontroluje stan liczników wszystkich samochodów we flocie i rozlicza kilometrówki kierowców. Kolejne ważne zadanie zarządcy floty to monitoring sposobów wykorzystania samochodów we flocie firmy. Możliwe jest to dzięki systemom lub nadajnikom GPS zainstalowanym w autach.

Dzięki nim dokonywana jest dokładna ewidencja tras i zliczane są kilometry. Nowoczesna technologia informatyczna pozwala na zaoszczędzenie kosztów związanych z wydatkami na paliwo, poprzez wyznaczanie przez system optymalnych tras. W przypadku kradzieży nadajniki umożliwiają szybkie i skuteczne namierzane auta.

Żeby zarządzanie flotą samochodową odbywało się bezproblemowo, konieczny jest sprawny i doświadczony fleet manager. Firmy mogą powierzyć tę funkcję osobie z pionu administracyjnego. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firm zewnętrznych zajmujących się profesjonalnym zarządzaniem flotą. Decyzja oczywiście zależy od wielkości floty, wybranej opcji leasingowej oraz specyfiki firmy. Chcąc jednak wprowadzić fleet managera do zarządzania flotą firmy najlepiej jest skorzystać z usług firm doświadczonych w dziedzinie fleet management

Zaufaj profesjonalistom
Firma, która oferuje profesjonalne i efektywne zarządzanie flotą samochodową i transportową to TM Flota. Warszawa jest siedzibą wielu przedsiębiorstw wyposażonych w różnej wielkości floty samochodowe wymagające skutecznego zarządzania.

TM Flota gwarantuje najwyższy poziom obsługi. Dodatkowo firma oferuje usługi z zakresu długoterminowego wynajmu aut, co staje się coraz bardziej popularne wśród przedsiębiorców. Z TM Flota bez problemu uzupełnisz swoją obecną flotę o atrakcyjne modele samochodów.

TM Flota zapewni również obsługę floty firmy przez doświadczonych i profesjonalnych fleet managerów, którzy wdrożą skuteczny system zarządzania flotą. Firma TM Flota to pewny i zaufany administrator, który zapewni fachową obsługę wszystkich samochodów we flocie.